Okres próbny dla młodych kierowców będzie (znowu) przesunięty.

Plan: Okres próbny będzie przesunięty? Powód przesunięcia...

Zdjęcie autora

Kuba Strzelec

Luty 14, 2018