+48 61 28 34 829
totem@totem.info.pl
twitter TOTEM youtube TOTEM instagram TOTEM facebook TOTEM

Ośrodek szkolenia kierowców

Witamy na stronie Ośrodka Szkolenia Kierowców TOTEM – doświadczeni instruktorzy, którzy wykonują swoją pracę z pasją!

OSK TOTEM

Na kursach organizowanych w naszym ośrodku zdobędziesz: solidną i rzetelną wiedzę z przepisów prawa o ruchu drogowym, z zakresu obsługi pojazdu oraz umiejętności:

 • prawidłowe wykonywanie manewrów na placu manewrowym i w ruchu ulicznym,
 • ekonomiczna i bezpieczna jazda (eco driving),
 • udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
 • przekazujemy zadania i kryteria oceny obowiązujące na egzaminie państwowym,
 • bezpieczne prowadzenie pojazdu.

Zapewniamy swoim kursantom możliwość zdobycia prawa jazdy poprzez profesjonalne szkolenie teoretyczne na różnych kursach w dobrze wyposażonej sali wykładowej oraz bezstresowe i skuteczne szkolenie praktyczne z doświadczoną kadrą instruktorów nauki jazdy oraz zajęcia z pierwszej pomocy prowadzoną przez wykwalifikowanego pielęgniarza.

Firma nasza zatrudnia wykwalifikowaną kadrę instruktorską, która charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą, cierpliwością i dużą wiedzą psychologiczną, co zapewnia efektywne szkolenie w miłej i bezstresowej atmosferze.

Jako jedyni w Śremie posiadamy własny plac manewrowy, o wymiarach, oznaczeniach zgodnych z normami ustawowymi czyli taki jak na egzaminie w WODR-dzie.
Prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania:

 • motocyklem (wszystkie motocykle);
 • motorowerem oraz czterokołowcem lekkim.

Minimalny wymagany wiek do kierowania pojazdami określonymi dla kat. A wynosi 24 lata lub 20 lat jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kat. A2.

Kurs na prawo jazdy kat. A można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

Szkolenie

Od 1 stycznia 2015 r. wykłady z przepisów ruchu drogowego nie są obowiązkowe. Obowiązkowe są wyłącznie zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Jazdy rozpoczynają się na placu manewrowym

Szkolenie teoretyczne prowadzone jest w siedzibie TOTEM, w Śremie przy ul. Nowowiejskiego 3. Składa się z 30 h – przy czym 1 godz. trwa 45 min.

Szkolenie praktyczne składa się z 20 h zegarowych jazd. W ramach szkolenia jeździmy na motocyklach YAMAHA 600XJR, YAMAHA 250

Cennik i płatności

Opłatę za kurs można wnosić w ratach. Pierwszą wpłatę w wysokości co najmniej 300 zł należy wnieść najpóźniej w dniu badań lekarskich / w dniu rozpoczęcia wykładów. Kolejne wpłaty powinny być dokonywane proporcjonalnie do wyjeżdżonych godzin. Ilość rat jest dowolna i ustala ją kursant.  Cała kwota za kurs powinna być wpłacona przed ukończeniem 15 h jazd.

KATEGORIA A1
Uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW.Warunki przystapienia do kursu:

 •  szkolenie mozna rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 16 roku życia
 • udanie się do odpowiedniego urzędu Starostwa Powiatowego i złożenie  dokumentów w celu wygenerowania profilu kandydata na kierowcę
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów
 • orzeczenie lekarskie
 • 1 zdjęcie
 • opłata za wydanie prawa jazdy w kwocie 100,50 zł.

Szkolenie bejmuje:

 • 30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych
 • 20 godzin zegarowych zajęć praktycznych

Do szkolenia w ramach prawa jazdy kat. A1 posiadamy motor YAMAHA YBR 125.
DO SZKOLENIA NA PRAWO JAZDY KAT. A, A2, A1, AM JAKO JEDYNI W OKOLICY  POSIADAMY SYSTEM POMIARU PRĘDKOŚCI NAJAZDOWEJ I ŚREDNIEJ !!!  (fotoradar)

KATEGORIA A2
Uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,Warunki przystąpienia do kursu:

 • udanie się do odpowiedniego urzędu Starostwa Powiatowego i złożenie dokumentów w celu wygenerowania profilu kandydata na kierowcę
 • szkolenie można rozpocząć 3 miesiące wcześniej przed ukończeniem 18-stego roku życia
 • orzeczenie lekarskie
 • 1 zdjęcie
 • opłata za wydanie prawa jazdy w kwocie 100,50 zł.

Szkolenie obejmuje:

 • 30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych
 • 20 godzin zegarowych zajęć praktycznych

Do szkolenia w ramach prawa jazdy kat. A posiadamy motocykl Yamaha XJ6

Aktualne ceny pod nr tel. 518 011 766

DO SZKOLENIA NA PRAWO JAZDY KAT. A, A2, A1, AM JAKO JEDYNI W OKOLICY  POSIADAMY SYSTEM POMIARU PRĘDKOŚCI NAJAZDOWEJ I ŚREDNIEJ !!!  ( fotoradar )
KATEGORIA  AM  (zamiast karty motorowerowej)
Uprawnia do kierowania motorowerem o pojemności silnika do 50 cm³ oraz czterokołowcem lekkim o masie własnej do 350 kg i max.  prędkość do 45 km / h.Warunki przystąpienia do kursu:

 • ukończone 14 lat w momencie przystapienia do egzaminu państwowego (szkolenie można rozpocząć 3 miesiące wcześniej)
 • udanie się do odpowiedniego urzędu Starostwa Powiatowego i złożenie dokumentów w celu wygenerowania profilu kandydata na kierowcę
 • orzeczenie lekarskie
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów
 • 1 zdjęcie
  • opłata za wydanie prawa jazdy w kwocie 100,50 zł.

   

Szkolenie obejmuje:

 • 10 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych
 • 10 godzin zegarowych zajęć praktycznychDO SZKOLENIA NA PRAWO JAZDY KAT. A, A2, A1, AM JAKO JEDYNI W OKOLICY  POSIADAMY SYSTEM POMIARU PRĘDKOŚCI NAJAZDOWEJ I ŚREDNIEJ !!!  ( fotoradar )

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

 1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;
 2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w pkt. 1, oraz z przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg);
 3. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w pkt. 1, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3.500 kg. Jeżeli dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów zawiera się pomiędzy 3.500 kg a 4.250 kg, należy zdać część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy (kat. B z kodem 96).
 4. motorowerem oraz czterokołowcem.

Ponadto, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;
 • motocyklem o pojemności silnika nie przekraczającej 125cm3, mocy nie przekraczającej 11kw pod warunkiem posiadania prawa jazdy kat B od co najmniej 3 lat.

Minimalny wymagany wiek do kierowania pojazdami określonymi dla kat. B wynosi 18 lat.

Kurs na prawo jazdy kat. B można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku. Wtedy można zapisać się na kurs, za pisemną zgodą rodziców/opiekunów. Przystąpić do egzaminu państwowego można na miesiąc przed ukończeniem 18 urodzin, a odebrać dokument dopiero w dniu urodzin.

Ważne PKK (profil Kandydata na kierowcę)
Zapisując się na kurs prawa jazdy, trzeba złożyć dokumenty w wydziale komunikacji w starostwie powiatowym, tam zostanie założony profil kursanta PKK. W starostwie dokładnie sprawdzane są dokumenty, mogą one być cofnięte z różnych powodów, np. stary druk, który obowiązywał do września 2014 r. lub brak uprawnień lekarza do wystawienia orzeczenia itp. Sprawdzane jest także w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) czy nie ubiegający się o prawo jazdy nie ma zakazu prowadzenia pojazdów wydany przez Sąd. Zakaz taki, co oczywiste, uniemożliwia zrobienie prawa jazdy w okresie obowiązywania.

Jeżeli nie mamy miejsca zamieszkania w naszym kraju musimy udokumentować, przebywanie na ternie Polski przez co najmniej 185 dni w roku w każdym roku kalendarzowym np. ze względu na więzi osobiste lub zawodowe. Nie złożenie takiego oświadczenia podpisanego w urzędzie miasta dyskwalifikuje nas jako kandydatów do egzaminu na prawo jazdy w Polsce.
Szkolenie
Od 1 stycznia 2015 r. wykłady z przepisów ruchu drogowego nie są obowiązkowe. Obowiązkowe są wyłącznie zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej,

Szkolenie teoretyczne prowadzone jest w siedzibie TOTEM, w Śremie przy ul. Nowowiejskiego 3. Składa się z 30 h – przy czym 1 godz. trwa  45 min.
Szkolenie praktyczne składa się z 30 h zegarowych jazd. Jazdy odbywają się na samochodach ……………………

Płatności
Opłatę za kurs można wnosić w ratach. Pierwszą wpłatę w wysokości co najmniej 300 zł należy wnieść najpóźniej w dniu badań lekarskich / w dniu rozpoczęcia wykładów. Kolejne wpłaty powinny być dokonywane proporcjonalnie do wyjeżdżonych godzin. Ilość rat jest dowolna i ustala ją kursant.  Cała kwota za kurs powinna być wpłacona przed ukończeniem 25 h jazd.

KATEGORIA B+E
Uprawnia do kierowania pojazdem określonym w kategorii B, łącznie z przyczepą – dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5  ton  oraz ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).Warunki przystąpienia do kursu:

 • udanie się do odpowiedniego urzędu Starostwa Powiatowego i złożenie dokumentów w celu wygenerowania profilu kandydata na kierowcę
 • orzeczenie lekarskie
 • 1 zdjęcie
 • opłata za wydanie prawa jazdy w kwocie 100,50 zł.

 

Szkolenie obejmuje:

 • 20 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych
 • 15 godzin zegarowych zajęć praktycznych

Do szkolenia w ramach prawa jazdy kat. B+E posiadamy FIATA DUCATO + przyczepa.

KATEGORIA C
Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczajacej 3,5 t, z wyjatkiem autobusu, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.Warunki przystąpienia do kursu:

 • udanie się do odpowiedniego urzędu Starostwa Powiatowego i złożenie dokumentów w celu wygenerowania profilu kandydata na kierowcę
 • posiada minimalny wiek tj. 21 lat
 • orzeczenie lekarskie
 • orzeczenie psychologiczne
 • 1 zdjęcie
 • opłata za wydanie prawa jazdy w kwocie 100,50 zł.

Szkolenie obejmuje:

 • 20 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych
 • 30 godzin zegarowych zajęć praktycznych

Do szkolenia w ramach prawa jazdy kat. C posiadamy samochód IVECO EUROCARGO ML120E25/P

KATEGORIA C+E
Uprawnia do kierowania pojazdem określonym w kat. C, łącznie z przyczepą, ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).Warunki przystąpienia do kursu:

 • udanie się do odpowiedniego urzędu Starostwa Powiatowego i złożenie dokumentów w celu wygenerowania profilu kandydata na kierowcę
 • posiada minimalny wiek tj. 21 lat
 • orzeczenie lekarskie
 • orzeczenie psychologiczne
 • 1 zdjęcie
 • opłata za wydanie prawa jazdy w kwocie 100,50 zł.

Szkolenie obejmuje:

 • 20 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych
 • 25 godzin zegarowych zajęć praktycznych

Do szkolenia w ramach prawa jazdy kat. C+E posiadamy samochód IVECO EUROCARGO ML120E25/P  oraz przyczepę OBERMAIER typ TFP 89.

KATEGORIA D

Uprawnia do kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym oraz pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką.

Warunki przystąpienia do kursu:

 • udanie się do odpowiedniego urzędu Starostwa Powiatowego i złożenie dokumentów w celu wygenerowania profilu kandydata na kierowcę
 • posiada minimalny wiek tj. 24 lata
 • orzeczenie lekarskie
 • orzeczenie psychologiczne
 • 1 zdjęcie
 • opłata za wydanie prawa jazdy w kwocie 100,50 zł.

 

Szkolenie obejmuje:

 • 20 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych
 • 40 godzin zegarowych zajęć praktycznych gdy kursant posiada kat. C
 • 60 godzin zegarowych zajęć praktycznych gdy kursant posiada kat. B

Do szkolenia w ramach prawa jazdy kat. D posiadamy autobus PONTICELLI LR210P oraz PONTICELLI NR210P

KATEGORIA T
uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, zespołem pojazdów złozonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieznym z przyczepą (przyczepami), pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.Przed przystąpieniem do kursu  na prawo jazdy należy uzyskać z Wydziału Komunikacji PROFIL KIEROWCYWarunki przystąpienia do kursu:

 • udanie się do odpowiedniego urzędu Starostwa Powiatowego i złożenie dokumentów w celu wygenerowania profilu kandydata na kierowcę
 • szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 16-stego roku życia oraz wymagana pisemna zgoda obojga rodziców/opiekunów.
 • orzeczenie lekarskie
 • 1 zdjęcie
 • opłata za wydanie prawa jazdy w kwocie 100,50 zł.

Szkolenie obejmuje:

 • 30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych
 • 20 godzin zegarowych zajęć praktycznych

Do szkolenia w ramach prawa jazdy kat. T posiadamy ciągnik rolniczy ZETOR 5211.1

 

Masz pytanie zadzwoń:
+48 61 28 34 829 wew. 40
+48 518 011 766

Skontaktuj się z nami