Rodzina 3+

Od lat honorujemy licznymi zniżkami na nasze usługi rodziny objęte programem rodzina 3+

Seniorzy

W sierpniu 2017 roku przystąpiliśmy do programu „Śremska Karta Seniora” – Honorujemy zniżkami na liczne usługi osoby posiadające Śremską Kartę Seniora.